Slot Machine 2.0 Hackerrank - On Game Tỷ Lệ Hoàn Cược Siêu Cao